Studium

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Navazující magisterský studijní obor (prezenční a kombinovaná forma). Ke studiu jsou přijímáni absolventi technických, zdravotnických, přírodovědných a ekonomických bakalářských oborů všech veřejných i soukromých vysokých škol. Cílem tohoto studijního oboru je vychovávat inženýry, kteří mají stejně dobré vzdělání v ekonomicko-manažerské, technické i medicínské oblasti. Absolvent má znalosti umožňující vzájemnou koordinaci a řízení těchto oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. Znalosti procesů ve zdravotnictví mu pomohou zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči. Své místo najde především v managementu organizačních složek nemocnic, poliklinik, hygienických stanic, veterinárních zařízení atd., kde může oproti absolventům ryze ekonomických oborů využít své výhody v tom, že zná odbornou problematiku a je schopen dobře komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem.

Podrobné informace zde.     

Seznam a rozložení předmětů:  zde     

Seznam diplomových prací obhájených v roce:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014201520162017, 2018